Zápis do 1. tříd (Y2) ČBZŠ

zápis do 1.tříd (Y2Cz) pro školní rok 2018/2019

se koná ve dnech:

pondělí, dne 23. dubna 2018, od 15:30 do 18:00 hodin pro naši školu na Praze 4, ul.K Lesu 558/2

a

úterý, dne 24.dubna 2018, od 15:30 do 17:00 hodin pro naši školu na Praze 6, ul.Vlastina 19

Náhradní termín lze smluvit individuálně.
 

Z důvodu několika posledních volných míst v 1.ročnících (Y2) otevíraných ve šk.r. 2018/2019 se zápisu mohou účastnit pouze předem registrovaní a pozvaní zájemci o studium v naší škole. Děkujeme za pochopení.

K zápisu s sebou přineste:

•vyplněnou přihlášku ČBZŠ (pokud jste ji dosud neodevzdali v zápisové kanceláři) - ke stažení zde.

•vyplněné formuláře pro zahájení povinné školní docházky:
               a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – ke stažení zde.

b) informační list žáka – ke stažení zde

•rodný list dítěte

•poslední vysvědčení z MŠ

 

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, stáhněte si prosím formulář zde, vyplňte, nechejte potvrdit dětským lékařem a psychologem/Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a odevzdejte v kanceláři ředitelky školy.

 

Pokud je Vaše dítě žákem PBIS a bude plnit povinnou českou školní docházku dle § 38 školského zákona (tzv. zvláštním způsobem) v rámci Českého programu, vyplňte prosím i tento formulář.

 

Program:

• přivítání

• děti - plnění připravených úkolů a aktivit zaměřených na školní zralost (barvy, tvary, čísla/písmena, příroda, zvířata, všeobecné   vědomosti, malování, atd.)

• test znalostí Aj (konverzace s rodilým mluvčím, témata obdobná jako v Čj)

• rodiče - informace o organizaci školy, školního roku, školního dne, představení plánu výuky pro 1.ročník, učebních a vyučovacích pomůcek

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mailové adrese: petra.oleary@pbschool.cz nebo tereza.chvatalova@pbschool.cz, monika.roberts@pbschool.cz

Těšíme se na všechny budoucí  žáčky a jejich rodiče.